Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/octopus/domains/8sys.pl/public_html/caritas/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1444
Przebudowa Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów
lipiec 22, 2019

Przebudowa Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów

16 lipca 2018 roku zostało odebrane pozwolenie na użytkowanie inwestycji polegającej na „Przebudowie I piętra istniejącego budynku magazynowo-mieszkalnego na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów” 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przebudowa I piętra istniejącego budynku magazynowo-mieszkalnego na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów”  na działce 104/1 przy ul Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

 

W dniu 21 marca 2018 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120 na dofinansowanie Projektu

„Przebudowa I piętra istniejącego budynku magazynowo-mieszkalnego na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów”  na działce 104/1 przy ul Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń”

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 699538,30 zł z czego dofinansowanie z EFRR wynosi 399538,30 zł co stanowi 57,11 % wydatków.

Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 4 stycznia 2018 r. a jego zakończenie  nastąpi 31 maja 2018 r

Do dnia 26 marca 2018 r. zostały wykonane i otynkowane ściany działowe. Na ciągach komunikacyjnych i podłogach w łazienkach i kuchni zostały ułożone płytki ceramiczne. Również  ściany w łazienkach zostały pokryte płytkami. W pozostałych pomieszczeniach na podłogach zostały ułożone panele podłogowe a ściany pomalowane w przyjaznych kolorach.

18.04.2018 r.

We wszystkich  pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych zostało zamontowane oświetlenie a sanitariaty zostały wyposażone w sprzęt i urządzenia sanitarne.

Na I piętrze zostały zamontowane drzwi przeciwpożarowe, które dzielą piętro na dwie strefy i zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się pożaru a w suficie na klatkach schodowych wbudowano klapy dymowe do odprowadzania dymu na zewnątrz budynku.

Na schodach są montowane balustrady i poręcze. Na zewnątrz przy budynku stoi już winda dla osób niepełnosprawnych.

 

© 2018 Caritas Diecezji Toruńskiej